Skip to main content
 

Gaelic

Gaelic

Na goireasan Gàidhlig air fad againn agus ceanglaichean gu goireasan feumail bho bhuidhnean eile.

Sgriobt Sòisealta nan Sgoiltean-Èiceo
Sgriobt le Dealbhan Boardmaker a’ mìneachadh Sgoiltean-Èiceo do chlann òga.

 

Sgriobt Sòisealta mu Atharrachadh na Gnàth-shìde
Sgriobt le Dealbhan Boardmaker a’ mìneachadh atharrachadh na gnàth-shìde do chlann òga.

 

An Lèirmheas Àrainneachdail
Bu chòir don chomataidh-èiceo an lèirmheas àrainneachdail a dhèanamh gus beachdan a bhrosnachadh air dè tha iad ag iarraidh a dhèanamh mar Sgoil-Èiceo.

 

An Lèirmheas Àrainneachdail le Dealbhan
Tha an Lèirmheas Àrainneachdail seo rud beag nas sìmplidh gus clann òga a chuideachadhadh le bhith a’ smaoineachadh mu na rudan a tha an sgoil aca a dhèanamh airson na h-àrainneachd.

 

Am Plana Gnìomh  
Is e seo am pàirt as cudromaiche den tagradh agaibh gus Bratach Uaine fhaighinn. Cuir a-steach fiosrachaidh mu na h-amasan agus gnìomhan agaibh.

 

Am Plana Gnìomh (teamplaid do chlann)
Feumaidh sibh aon teamplaid a chleachdadh airson gach cuspair agaibh (3 teamplaidean airson gach tagradh).

 

Suirbhidh Sgudail
Suirbhidh gus fiosrachadh fhaighinn mun sgudal a tha na thrioblaid anns a’ choimhearsnachd agaibh.

 

Sgrùdadh Sgudail
Dèan sgrùdadh sgudail fhad ’s a tha sibh a’ togail sgudail gus ionnsachadh dè seòrsa trioblaid a th’ agaibh agus gus ur cuideachadh le bhith a’ cumail sùil air an t-suidheachadh.

 

Teisteanas Comataidh-Èiceo
Teisteanas a’ comharrachadh obair mhath na Comataidh-Èiceo

Keep updated

We support the