45954
topLevelContentPage

Gaelic

Na goireasan Gàidhlig air fad againn agus ceanglaichean gu goireasan feumail bho bhuidhnean eile.

Sgriobt Sòisealta nan Sgoiltean-Èiceo
Sgriobt le Dealbhan Boardmaker a’ mìneachadh Sgoiltean-Èiceo do chlann òga.

 

Sgriobt Sòisealta mu Atharrachadh na Gnàth-shìde
Sgriobt le Dealbhan Boardmaker a’ mìneachadh atharrachadh na gnàth-shìde do chlann òga.

 

An Lèirmheas Àrainneachdail
Bu chòir don chomataidh-èiceo an lèirmheas àrainneachdail a dhèanamh gus beachdan a bhrosnachadh air dè tha iad ag iarraidh a dhèanamh mar Sgoil-Èiceo.

 

An Lèirmheas Àrainneachdail le Dealbhan
Tha an Lèirmheas Àrainneachdail seo rud beag nas sìmplidh gus clann òga a chuideachadhadh le bhith a’ smaoineachadh mu na rudan a tha an sgoil aca a dhèanamh airson na h-àrainneachd.

 

Am Plana Gnìomh  
Is e seo am pàirt as cudromaiche den tagradh agaibh gus Bratach Uaine fhaighinn. Cuir a-steach fiosrachaidh mu na h-amasan agus gnìomhan agaibh.

 

Am Plana Gnìomh (teamplaid do chlann)
Feumaidh sibh aon teamplaid a chleachdadh airson gach cuspair agaibh (3 teamplaidean airson gach tagradh).

 

Suirbhidh Sgudail
Suirbhidh gus fiosrachadh fhaighinn mun sgudal a tha na thrioblaid anns a’ choimhearsnachd agaibh.

 

Sgrùdadh Sgudail
Dèan sgrùdadh sgudail fhad ’s a tha sibh a’ togail sgudail gus ionnsachadh dè seòrsa trioblaid a th’ agaibh agus gus ur cuideachadh le bhith a’ cumail sùil air an t-suidheachadh.

 

Teisteanas Comataidh-Èiceo
Teisteanas a’ comharrachadh obair mhath na Comataidh-Èiceo

Keep Updated

Get Eco-Schools news delivered straight to your inbox
School type
check all that apply
Your personal information and right to privacy is important to us. It is not our practice to sell, rent or otherwise to disclose your personal information to others. Read our Privacy Notice

Keep Connected

We support the